08 diciembre 2011

Marina


Ella es Marina, la bella librera de Literanta Llibres i Cafè.
Grafito y tinta china.


She is Marina, the beautiful bookseller at Literanta Llibres i Cafè.
Graphite and indian ink.


Consultas sobre retratos / Info about portraits: info@saramorante.com